การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562

การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

สชป.8 เข้าร่วมประชุมคณะกร...
ผส.ชป.8 ลงพื้นที่เพื่อจัด...


กิจกรรม

          วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 06.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายจักรภพ  จำปาทิพย์ และ นางสาวพัชรินทร์  หนูขาว ข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) พระราชพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี รวมถึงข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า มาร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศให้ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" นับตั้งแต่ปี 2462 เพื่อให้พสกนิกรไทย ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ และถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีพระองค์แรก เมื่อปี 2325 รวมถึงเป็นวันสำคัญที่ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีด้วย    
          วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายฐากูร  ทวีผล และ นางสาวธิษณ์ปัณฑา  คนโทฉิมพลี ข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา        

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.