"ศาสตร์พระราชา" แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาน้ำอย่างครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

รวมพลังประหยัดน้ำ สู้ภัยแล้งติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

สชป.8 ประชุมเตรียมความพร้...
ผส.ชป.8 ลงพื้นที่เตรียมกา...


กิจกรรม

          ตามที่ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำเครื่องเท้าสัมผัส ขจัดโควิด ไปมอบให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย และได้รับทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้จำนวนการบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อผู้ป่วยที่ยังต้องการโลหิตในการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยวันนี้ (10 ก.ย. 2563) เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากงานการเงินและบัญชี งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง ของสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยวิกฤติขาดแคลนโลหิต โดยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทย รวมพลังส่งต่อการให้ชีวิต ซึ่งบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 8 จะร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 นี้           สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID -19 ได้ที่ : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 -15.00 น.                  
          วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายนาวิน  เปียนขุนทด หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล และ นางสาวสุจิตร  โกรพิมาย ข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมการรำสดุดีคุณย่าโม ประจำปี 2563 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2563 เพื่อเทิดทูน และสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) วีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา        

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.