รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดควา...
สชป.8 เข้าร่วมเสวนาโครงกา...


กิจกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักชลงานประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา             เวลา 10.00 น. ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้ทุกส่วน/ฝ่าย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานชลประทานที่ 8
          วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายประวิทย์  เฮงพระธานี นายธีระศักดิ์  ประหยัด นายวันเรืองเดช  เนาว์ประเสริฐ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานราชการในสังกัดจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา            เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายนาวิน เปียนขุนทด นางสาวสุจิตร โกรพิมาย นางสาวธิษณ์บัณฑา คนโทฉิมพรี และ นางฐิติพร วันทะมาศ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.