รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบ...
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขป...


กิจกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคง แก่ประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต อันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาถึงปัจจุบัน โดยมี นางกนิษฐ์ธนินทร์  นันตาเขียน, นายพิรนันท์  กลั่นแก้ว และ นางสาวพิราวรรณ์  วรอิสรีย์ ข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา            
          ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ บริเวณสโมสรสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา    

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.