การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562

การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ผส.ชป.8 ลงพื้นที่เพื่อแก้...
สำนักงานชลประทานที่ 8 ประ...


กิจกรรม

          วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายประเสริฐ  เทดี หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำน้ำลำตะคอง โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และทำความสะอาดบริเวรโดยรอบ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณฝายนำผุด บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 16 ฝายบ้านคลองเพล หมู่ที่ 17 และฝายบ้านท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายมนตรี  ซึมรัมย์ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ และ นางฐิติพร  วันทะมาศ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคง แก่ประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต อันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาถึงปัจจุบัน  โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีข้าราชการจากโครงการชลประทานนครราชสีมา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง  รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.