รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ...
ประชุมสภากาแฟประจำเดือนเม...


กิจกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ ทั้งนี้ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบต่อจากพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 232 ปี โดยพิธีในครั้งนี้มี นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ นายรังสรรค์  ทองแสน และ นายวันเรืองเดช  เนาว์ประเสริฐ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย        
          วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข           และในเวลา 09.45 น. ได้จัดพิธีวันข้าราชการพลเรือนซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ สร้างจิตสำนึก ความตระหนักในภาระหน้าที่ในการให้บริการของข้าราชการ ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอุดร  ยินดี และ นายกิตติเชษฐ์  ชินโพธิ์กลาง ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย        

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.