Articles

พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ประจำปี 2561

          จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยงานข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมถึง นางสายพิณ  เสิงกำปัง และ นางสาวปรารถนา  คลองธานินทร์ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี
          การจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้พลีชีพเพื่อชาติ ต่อสู้กับอริราชศัตรูกรณีทหารไทยถูกองทัพลาวของเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนกลับไปนครเวียงจันทน์ ซึ่งนางสาวบุญเหลือได้นำคนไทยต่อสู้กับทหารลาว ระหว่างการเดินทางถึงบริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ เขตอำเภอพิมายในปัจจุบัน เป็นเหตุให้กองทัพลาวแตกพ่าย และนางสาวบุญเหลือได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 ในวีรกรรมครั้งนั้น ด้วยเหตุนี้บรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นพ้องต้องกันถือเอาวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.