ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 1/2561

          วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการเขื่อนลำตะคอง ฤดูแล้งปี 2560/2561, สถานการณ์น้ำเขื่อนลำตะคองปัจจุบัน, สถานการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มปี 2561, แผนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองปี 2561, นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2561 และแผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองฤดูฝนปี 2561 โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายโสภิญญา  เกิดสกุล ผคบ.ลำตะคอง รวมถึงคณะกรรมการ, คณะกรรมการที่ปรึกษา JMC เขื่อนลำตะคอง, ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.