ประชุมทำความเข้าใจปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject)

          วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมทำความเข้าใจปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) ในการจัดการข้อมูล โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/ฝ่าย โครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.