พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

          วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญเพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและอำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเอนกนานัปการ โดยมี นายรังสรรค์  ทองแสน และ นายวันเรืองเดช  เนาว์ประเสริฐ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.