สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

          วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
          เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
          เวลา 10.00 น. ร่วมกันทำกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อให้ทุกส่วน/ฝ่าย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการกำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานชลประทานที่ 8

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.