ประชุมวางแผนเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 6 /2561 ประจำเดือนกันยายน

          วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมวางแผนเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 6 /2561 ประจำเดือนกันยายน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามเป้าหมายที่กรมชลประทานได้กำหนดไว้ โดยมี ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.