สชป.๘ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุรเดช  เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วย รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการฯ, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.