สชป.8 ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผส.ชป.8

          วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทาน 8 ให้การต้อนรับนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมทั้งกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.