สชป.8 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผส.ชป.8

          วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมแสดงความยินดี กับ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.