ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำพอก จังหวัดสุรินทร์

          วันพุธที่ 5 ธ.ค. 2561 นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8, นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8, นายประเทือง  วันดี ผคป.สุรินทร์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำพอก ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้เเล้วเสร็จตามเเผนที่วางไว้ ทั้งนี้จากกรณีเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระแสรับสั่งสรุปความว่า “ให้พิจารณาดำเนินการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกให้มีความจุเพิ่มขึ้น เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคเเละทำการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กำหนดกรอบเวลาดำเนินการไว้ 3 เดือน
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.