ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จังหวัดสุรินทร์

           วันพุธที่ 5 ธ.ค. 2561 นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายนายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8, นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8, นายประเทือง  วันดี ผคป.สุรินทร์ และคณะทำงาน เดินทางลงพื้นตรวจสอบเตรียมความพร้อมบริเวณจุดรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่จะเสด็จมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นจะเสด็จประทับเเรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
          เวลา 18.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผส.ชป.8 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณโครงการซแรย์ อทิตยา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการพิเศษในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
   

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.