ผส.ชป.8 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 เข้าร่วมถวายงานเลี้ยง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.