สชป.๘ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

          วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายประเทือง  วันดี ผคป.สุรินทร์, นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ เรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.