สชป.๘ มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

          วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผจบ.ชป.8 มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายคมสรณ์  นิธิปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.