ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และ โครงการฝายหัวนา

          วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส  กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และโครงการฝายหัวนา ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ในการพิจารณาโครงการแหล่งผลิตอาหารลุ่มน้ำชี-มูล ซึ่งกรมชลประทานได้นำเสนอโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่ของฝายราษีไศล และฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปเเบบโคก หนอง นา โมเดล ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.