ผส.ชป.๘ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

          วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมแนะนำการดำเนินงานและปรับสภาพห้องทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.