ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยมี ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการฯ, หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.