วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562

          วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข
          และในเวลา 09.45 น. ได้จัดพิธีวันข้าราชการพลเรือนซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ สร้างจิตสำนึก ความตระหนักในภาระหน้าที่ในการให้บริการของข้าราชการ ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางสายพิณ  เสิงกำปัง และ นางสาวกฤษณียา  กลีบจอหอ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.