สชป.8 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี วันที่ 13 มิถุนายน 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักชลงานประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
           เวลา 10.00 น. ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้ทุกส่วน/ฝ่าย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานชลประทานที่ 8

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.