ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสูบน้ำจากบ่อหินมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์

          วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเกียรติศักดิ์   หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายเทิดพงศ์   ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสูบน้ำจากบ่อหินมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเมืองบุรีรัมย์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.