สชป.๘ รับฟังการแถลงข่าวสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบริหารจัดการน้ำชีมูล ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

          วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานี่ 8 รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบริหารจัดการน้ำชีมูล ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติกำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำชีมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.