ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง เมืองบุรีรัมย์

          วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์  นายจริมเทพ  ศรีจำปา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายทวี  อาทิตย์ตั้ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นายอภิวิณก์  โชคพินิจศักด์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 นายสรพงษ์  โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง เมืองบุรีรัมย์ โดยการสูบน้ำจากโรงสูบน้ำลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค เมืองบุรีรัมย์
          เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการสูบน้ำจากลำห้วยจระเข้มาก กลับมายังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์
          เวลา 15.45 น. ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำรองไว้ใช้สำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภค เมืองบุรีรัมย์

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.