สชป.8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายนาวิน  เปียนขุนทด นางสาวสุจิตร  โกพิมาย และ นางฐิติพร  วันทะมาศ ข้าราชการจากสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดกิจกรรม ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.