สำนักงานชลประทานที่ ๘ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในกรมชลประทาน “ชลประทานเกมส์ ๒๕๖๒”

          วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.15 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 (ประธานกลุ่มสีม่วง นทีกานต์) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในกรมชลประทาน “ชลประทานเกมส์ 2562” โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธิเปิด ณ สนามกีฬากรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.