โครงการชลประทานศรีสะเกษ ร่วมตั้งจุดบริการประชาชน “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2563

          วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.