โครงการชลประทานสุรินทร์ เปิดสถานที่ราชการ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี เพื่อร่วมสนับสนุนปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายประเทือง  วันดี ผู้อำนวยการโครงการโครงการชลประทานสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดสถานที่ราชการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าชมและให้ความรู้ตามฐานการเรียนรู้โรงเรียนชาวนา ณ โครงการเกษตรอทิตยาทร (อ่างเก็บน้ำอำปึล) และเปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ บริเวณด้านนอกอาคารเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อร่วมสนับสนุนปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.