โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตั้งจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

          นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยตั้งจุดบริการประชาชน/จุดพักรถ และบริการน้ำดื่ม ขนมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนา ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ได้จอดรถแวะพักผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการเดินทาง โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างมีความสุขและถึงจุดหมายในการเดินทางอย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณตู้ยามเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนั้นยังเปิดสถานที่ให้ประชาชนแวะท่องเที่ยว เดินชมทัศนียภาพบริเวณสันเขื่อนลำนางรอง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำลำนางรอง
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.