โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตั้งจุดบริการประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ต้นไทรงาม "รุกขมรดก ของแผ่นดิน" ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

          นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายคำรณ  เตียตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดบริการประชาชนพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ต้นไทรงาม "รุกขมรดก ของแผ่นดิน" ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมี เจ้าหน้าที่จัดเตรียมน้ำดื่ม กาแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ได้จอดรถแวะพักผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการเดินทาง โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างมีความสุขและถึงจุดหมายในการเดินทางอย่างปลอดภัย พร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ต้นไทรงาม "รุกขมรดก ของแผ่นดิน" เพื่อร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยว ณ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.