โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตั้งจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

          นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยตั้งจุดบริการประชาชน/จุดพักรถ และบริการ น้ำดื่ม-กาแฟจัดเตรียมน้ำดื่มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนา  ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ได้จอดรถแวะพักผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการเดินทาง โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างมีความสุขและถึงจุดหมายในการเดินทางอย่างปลอดภัย ณ บริเวณพลับพลาเขื่อนลำตะคอง  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
   
    
 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.