โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

          นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยตั้งจุดบริการประชาชน/จุดพักรถ และบริการ น้ำดื่ม-กาแฟจัดเตรียมน้ำดื่มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนา ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ได้จอดรถแวะพักผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการเดินทาง โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างมีความสุข และถึงจุดหมายในการเดินทางอย่างปลอดภัย ณ บริเวณเขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยในวันนี้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการที่จุดบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.