สชป.8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำน้ำลำตะคอง

          วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายประเสริฐ  เทดี หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำน้ำลำตะคอง โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และทำความสะอาดบริเวรโดยรอบ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณฝายนำผุด บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 16 ฝายบ้านคลองเพล หมู่ที่ 17 และฝายบ้านท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.