สชป.8 จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

          วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.15 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
              เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 ตามนโยบายของ ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสวัสดิการให้แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสออกกำลังกาย สุขภาพพลานามัยแข็งแรง พัฒนาความสามารถและทักษะในด้านกีฬา และส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มสี จำนวน 5 สี ดังนี้
          1. สีเขียวประกอบด้วย โครงการชลประทานนครราชสีมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงลำพระเพลิง และโครงการก่อสร้าง
          2. สีเหลืองประกอบด้วย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
          3. สีน้ำเงินประกอบด้วย สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
          4. สีส้มประกอบด้วย โครงการชลประทานศรีสะเกษ โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง
          5. สีม่วงประกอบด้วย ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 สำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 8 สำรวจกันเขต 8 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
รวมคณะนักกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 413 คน
          เวลา 19.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประทานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมและสวัสดิการให้แก่บุคลากร ตามนโยบาย RID.No.1 ของ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และเพิ่มพลังเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กร มากยิ่งขึ้น
   

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.