ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา

          ตามที่ ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ในการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -28 กุมภาพันธ์ 2563
          โดยในวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563)  เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งรับทราบ ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งได้สั่งการให้ส่วนเครื่องจักรกล สนับสนุนรถขุด จำนวน 2 คัน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.