ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

          วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการผลิตน้ำประปาของประปาหมู่บ้านละโว้สามัคคี ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำ เดือนละประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยบง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยส่งน้ำผ่านทางคลองส่งน้ำ และทำการสูบน้ำไปยังสระเก็บน้ำประปา ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยบง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1.56 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้วางแผนส่งน้ำให้กับประปาหมู่บ้านในปริมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.