สชป.8 เข้าร่วมประชุมพิจารณาการตรวจรับงานจ้างพัฒนาข้อมูลโครงการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการและงบประมาณ

          วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์  โชติชื่น ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการตรวจรับงานจ้างพัฒนาข้อมูลโครงการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการและงบประมาณ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมการปฏิบัติงานของกรมชลประทานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

   
    

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.