สชป.8 เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2563

          วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายฐากูร  ทวีผล และ นางสาวธิษณ์ปัณฑา  คนโทฉิมพลี ข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.