สชป.8 เข้าร่วมงานพระราชพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี พ.ศ. 2563

          วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 06.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายจักรภพ  จำปาทิพย์ และ นางสาวพัชรินทร์  หนูขาว ข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) พระราชพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี รวมถึงข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า มาร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศให้ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" นับตั้งแต่ปี 2462 เพื่อให้พสกนิกรไทย ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ และถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีพระองค์แรก เมื่อปี 2325 รวมถึงเป็นวันสำคัญที่ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีด้วย
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.