สชป.8 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2

          วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมดำเนินการควบคุม สกัดกั้น การแพร่เชื้อฯ ตามมาตรการของศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ของกรมชลประทาน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 โดยร่วมกันนำอุปกรณ์มาทำความสะอาดตามห้องปฏิบัติงาน เช่น แอลกอฮอลล์ กระบอกฉีดน้ำ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ล้างสิ่งปนเปื้อน ตามห้องปฏิบัติงานต่างๆ โดยรอบสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ให้ความมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 8 ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมชลประทาน จึงได้มอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ ถุงมือยาง โดยมีผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้รับมอบ พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของ ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ที่ให้หน่วยงานในสังกัด เพิ่มมาตรการป้องกัน ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Big Cleaning Day จัดระบบคัดกรอง จัดจุดบริการเจลล้างมือ ภายในอาคารที่ทำการ และจุดต่างๆ ของสำนักงาน พร้อมกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสำนักงานชลประทานที่ 8

   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.