ผส.ชป.8 สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

          วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 15.20 น. นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.