สชป.8 ปล่อยขบวนเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ร่วมปล่อยขบวนเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
          สืบเนื่องจาก นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มีปริมาณน้ำต้นทุน ในการผลิตประปาไม่เพียงพอ สำหรับการอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยการผันน้ำจากเหมืองหินเก่าไปเติมอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่ง ซึ่งมีแผนการผันน้ำ รวม 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้เริ่มผันน้ำ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้ปริมาณน้ำ 0.45 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้หยุดการผันน้ำแล้ว เนื่องจากน้ำในเหมืองหินเก่ามีระดับต่ำไม่สามารถสูบน้ำได้  ทั้งนี้สามารถช่วยในการผลิตประปาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่
          สำนักงานชลประทานที่ 8 จึงหาแนวทางการแก้ปัญหาเพิ่มเติม โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะเทียและอ่างเก็บน้ำลำจังหันไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อใช้ในการผลิตประปา ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้สั่งการให้ส่วนเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เร่งเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือการผันน้ำจากลำจังหันและลำปะเทีย มาลงสู่ที่สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และยังมอบหน้ากากผ้า ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วย
          นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ยังกล่าวเพิ่มว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพียงพอ ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.