สชป.8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

          วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ให้ชื่อโครงการว่า “แค...ริมน้ำ, กอ...ริมทาง, อม...ริมรั้ว, ทอง...ริมหนน” เพื่อร่วมส่งเสริม สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยรอบสำนักงานชลประทานที่ 8 ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก นอกจากจะเป็นไม้ประดับอย่าง ต้นทองอุไร แล้ว ยังเป็นไม้กินได้ อาทิเช่น ต้นแค ต้นมะละกอ และต้นชะอม ที่ปลูกง่าย โตไว เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นสวนกินได้ ทั้งนี้นอกจากเป็นไม้ประดับ ยังสร้างความสวยงามและสร้างประโยชน์ได้อีกด้วย
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.