สชป.8 ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID -19 ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย

          ตามที่ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำเครื่องเท้าสัมผัส ขจัดโควิด ไปมอบให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย และได้รับทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้จำนวนการบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ยังต้องการโลหิตในการรักษาเป็นจำนวนมาก
          โดยในวันนี้ (12 พ.ค. 2563) เวลา 10.00 น. มีเจ้าหน้าที่จากส่วนวิศวกรรม ส่วนเครื่องจักรกล และฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 ที่มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมบริจาค โลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 8 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2564
สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID -19 ได้ที่ : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 -15.00 น.

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.