สชป.8 จัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563 ระดับกรมชลประทาน

          วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563 แทนท่านอธิบดีกรมชลประทาน โดยในปีนี้ผู้ได้รับรางวัล ฝ่ายส่งน้ำดีเด่นที่ 2 ระดับกรมชลประทาน ได้แก่ นายสมเกียรติ์  เสือแก้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานชลประทานที่ทำให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง นายสาโรจน์  เหง้าพรหมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพรพงศ์  ทองสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นายสิทธิชัย  ยวงแก้ว นายช่างชลประทาน นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.