สชป.8 เข้าร่วมประชุมแถลงข่าว “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง เดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 2563”

          วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแถลงข่าว “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง เดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 2563” ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสรุปผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2563 ตลอดจนการเตรียมการรับมือ ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุม SWOC 8 สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.