โครงการชลประทานศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ปีที่ 118

          วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายณัทเศรษฐ์  ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงชลประทานศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโครงการฯ ณ โครงการชลประทานศรีสะเกษ

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.