โครงการชลประทานสุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ปีที่ 118

          วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายประเทือง  วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธงชัย  สิริทองสาคร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุรินทร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 118 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมปล่อยปลายี่สก จำนวน 15,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณหัวงานโครงการชลประทานสุรินทร์ และร่วมทำบุญถวายเพลพระจำนวน 9 รูปและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ ชลประทานที่ล่วงลับไปแล้ว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.