สชป.8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำตะคอง

          วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำตะคอง โดยมี นายอภินันท์  เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมกับหน่วยงานจากทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด แหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 8 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้สนับสนุนเรือเก็บผักตบชวา จำนวน 2 ลำ และรถยกติดเครน 2 คัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณวัดสุสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.