ผส.ชป.8 ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

          วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน นายประสานต์  พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ พร้อมรับฟังการบรรยายและสรุปการดำเนินงาน ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านนาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.