สำนักงานชลประทาน 8 ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมชลประทาน

          วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ที่ได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.